SanktuariuM - Polski Fan Klub Iron Maiden

Plany Koncertowe Iron Maiden na rok 2010

Wed??ug OIMFC Rod Smallwood pracuje ju?? nad rozpisk? grafiku koncertowego na nadchodz?cy rok, 2010. Informacj? t? mo??na wyczyta? z najnowszego numeru FC Magazine.

Trasa rozpocznie si? w okresie letnim, obejmuj?c europejskie festiwale (Sonisphere!?) oraz szereg dziewiczych dla Maiden miejsc, np. kraje Azji Po??udniowo-Wschodniej. W 2010 odwiedz? r??wnie?? Ameryk? P????nocn?. Kolejne cz???ci ??wiata zesp???? zje??dzi w 2011 roku (Ameryka ?aci??ska, Oceania itd.) Miejmy nadziej?, i?? w letnim grafiku 2010 nie zabraknie Polski.

dodano: 2009-10-04 17:35:04 przez: Faust

© Sanktuarium - Polski Fan Klub Iron Maiden & Iron Maiden Holdings Ltd. 1999-2013