SanktuariuM - Polski Fan Klub Iron Maiden

Iron Maiden zatrz???li posadami Tauron Areny!

Za nami dwa niezwykle gor?co przyj?te koncerty Iron Maiden w krakowskiej Tauron Arena.

Nie ma zbyt wielu s????w, kt??re dostatecznie celnie mog??yby okre??li?, jak wspania??ym wydarzeniem by??a ostatnia wizyta Brytyjczyk??w w Polsce. Koncerty, kt??re zagrali 27 oraz 28 lipca 2018 w krakowskiej Tauron Arenie przejd? do historii, jako jedne z najlepszych, jakie dali przed polsk? widowni? i jedne z najbardziej efektownych spo??r??d tych, kt??re mia??y miejsce w Tauron.

Szacuje si?, i?? ???cznie grup? zobaczy??o ponad 35.000 widz??w, za?? rozmach widowiska sprawi??, i?? w opinii wielu zar??wno dziennikarzy, jak i uczestnik??w wyst?p??w, by?? to najwspanialszy spektakl w historii formacji.

Polecamy relacj? zamieszczon? na ??amach ONET.PL

dodano: 2018-07-30 12:08:41 przez: Faust

© Sanktuarium - Polski Fan Klub Iron Maiden & Iron Maiden Holdings Ltd. 1999-2013