SanktuariuM - Polski Fan Klub Iron Maiden

The Iron Maidens na trzech koncertach w Polsce !!!

Knock Out Productions oraz Klub B90 prezentuj? trzy koncerty The Iron Maidens w Polsce!
The Iron Maidens to ameryka??ski zesp???? heavy metalowy wykonuj?cy na ??ywo covery kultowego Iron
Maiden. Sk??ad grupy tworzy sze??? kobiet, kt??re przybra??y pseudonimy: Nikki McBurrain, Steph Harris,
Adriana Smith, Bruce Chickinson oraz Davina Murray. Grupa powszechnie uznawana jest za jeden z
najlepszych cover band??w Iron Maiden na ca??ym ??wiecie

Zesp???? wyst?pi 5 maja w krakowskim klubie Kwadrat, 6 maja w warszawskiej Proximie oraz 7 maja w
gda??skim B90.
Bilety na koncerty s? ju?? dost?pne w sprzeda??y. Mo??na je zakupi? na:
https://sklep.knockoutprod.net (Krak??w i Warszawa)
oraz
https://tickets.soundrive.pl (Gda??sk)
THE IRON MAIDENS (USA) hard rock, heavy metal:
Nikki McBurrain, Steph Harris, Adriana Smith, Bruce Chickinson, Davina Murray ?? takie ksywki przybra??y
panie z powsta??ego w 2001 roku w Los Angeles zespo??u The Iron Maidens. Nie bez powodu okre??lanego
jako jeden z najlepszych cover band??w Iron Maiden na ??wiecie.
Pod pseudonimami kryj? si? dobrze znane w muzycznym biznesie: Linda McDonald (perkusja, wokal),
Wanda Ortiz (gitara basowa), Courtney Cox (gitara, wokal), Kirsten Rosenberg (wokal) i Nikki Stringfield
(gitara, wokal). Dossier pa?? zawiera, chocia??by takie nazwy jak Phantom Blue, kapitalna za??oga o
wirtuozerskich umiej?tno??ciach, w kt??rej gra??a przed laty Linda, a tak??e fantastyczna gitarzystka Michelle
Meldrum, przedwcze??nie zmar??a ma????onka Johna Noruma z Europe. Kiedy?? w The Iron Maidens gra??a
kapitalna Nita Straus, kt??ra wspiera na koncertach samego Alice Coopera.
Zesp???? rewelacyjnie wykonuje klasyki Iron??w i zdoby?? ogromn? popularno??? m.in. w Japonii.

dodano: 2019-04-16 07:33:46 przez: Budziol

© Sanktuarium - Polski Fan Klub Iron Maiden & Iron Maiden Holdings Ltd. 1999-2013